Skroll

Aplikacje internetowe i webowe. Aplikacje mobilne, responsywne strony internetowe. Projektowanie graficzne, webdevelopment, web design, Skroll, strony www, aplikacje ios, android. określenie wymagań dotyczących funkcjonalności
określenie wymagań dotyczących formy graficznej określenie wymagań dotyczących elementów animacji wyznaczenie ram czasowych w oparciu o analizę wymagań wycena projektu, potwierdzenie specyfikacji przedstawionej klientowi akceptacja specyfikacji oraz wyceny przez klienta
przygotowanie wstępnej wersji graficznej projektu w oparciu o wytyczne/materiały klient naniesienie poprawek zgłoszonych przez klienta
przygotowanie ostatecznej wersji graficznej projektu akceptacja ostatecznej wersji graficznej projektu rozpoczęcie pracy nad stroną programistyczną projektu. przedstawienie wersji testowej aplikacji. naniesienie ewentualnych poprawek dotyczących funkcjonalności projektu. integracja z zewnętrznymi systemami. akceptacja ostatecznej formy projektu przez klienta instalacja gotowego projektu na serwerze wskazanym przez klienta finalizacja projektu